Işıklı taş yoğun bir emeğin sonunda en yaygın kullanılan yerden aydınlatma armatürüdür.